:: ประชาสัมพันธ์

-รวบรวมองค์ความรู้ด้านยา
-ประชาสัมพันธ์งานเภสัชกรรม
-แก้ไขปัญหาของการใช้ยา


ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลท่าแพ 2551

เรื่องเล่าจากเภสัชกร...

17 สิงหาคม 2551

ยาในสตรีมีครรภ์ pregnancy category X & D

category X

1 Atorvastatin

2 Rosuvastatin

3 Simvastatin

4 Ergotamine tartrate

5 Finasteride

6 Quinine

7 Warfarin

8 Estrogens derivative

9 Clomiphene

10 Norethisterone(Primolut-N)category D


Alprazolam

Amikacin C,D*

Amiodarone

Amitryptylline

Aspirin C,D&

Atenolol

Captopril C,D#

Carbamazepine

Celecoxib C,D$

Clonazepam

Clorazepate

Cotrimoxazole C,D$

Cyclophosphamide

Diazepam

Diclofenac B,D$

Doxorubicin

Doxycycline

Enalapril C,D#

Etoricoxib C,D$

Fluorouracil

Furosemide C,D

Gentamicin C,D*

HCTZ B,D

Ibuprofen B,D

Indapamide B,D

Imipramine

Indomethacin B,D

Irbesartan C,D

Lorazepam

Lithium

Losartan C,D

Mefenamic a C,D

Methimazole

Midazolam

Meloxicam C,D

Methotrexate

Metoprolol C,D

Piroxicam C,D

Phenobarbital

Phenytoin

Propranolol C,D

Propylthiouracil

Ramipril C,D

Spironolactone C,D

Streptomycin

Telmisartan : C,D

Tetracycline

Valproic acid

valsartan C,D

Vinblastine

Vincristine


ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลสตูล

0 ความคิดเห็น: