:: ประชาสัมพันธ์

-รวบรวมองค์ความรู้ด้านยา
-ประชาสัมพันธ์งานเภสัชกรรม
-แก้ไขปัญหาของการใช้ยา


ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลท่าแพ 2551

เรื่องเล่าจากเภสัชกร...

24 กันยายน 2551

0

Epocrates Rx เป็นโปรแกรมการใช้ยาบนมือถือDownload ที่: http://www.epocrates.com/
ราคา: ฟรี
อุปกรณ์ที่รองรับ: Palm, Pocket PC, Windows Mobile Phone, Windows Mobile Smart Phone ใช้พื้นที่ใน main memory อย่างน้อย 4.8MB

ข้อดี
1.ฟรี
2.ค้นหายาและข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย และเป็นมากกว่าตำรายาทั่วไปที่เราใช้กัน
3.Update ข้อมูลผ่าน GPRS/EDGE/Wi-Fi ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถีอหรือเครือข่าย Wi-Fi ในสถานพยาบาลได้โดยไม่ต้องผ่าน PC

ข้อด้อย
1.ลงโปรแกรมใน SD Card ไม่ได้
2.ไม่มีรายการยาที่ใช้ในยุโรปและเอเชีย ที่ยังไม่ผ่านการรับรองของ FDA ที่มีใช้ในประเทศไทย
3.ไม่มีภาษาไทย

สรุป
Epocrates Rx เป็นโปรแกรมการใช้ยา ที่สามารถเอามาใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือในกลุ่ม Windows Mobile Phone เปิดดูได้ทันที ทำให้เพิ่มความสะดวกในการเรียนรู้และมีความแม่นยำในการสั่งการรักษา โปรแกรมนี้มีคนในสายการแพทย์ใช้มากกว่า 500.000 รายทั่วโลก จึงเป็นการยืนยันได้ถึงความน่าเชื่อถือของ ePocrates Rx
ที่มา:http://www.kom.homelinux.org/node/4939 คุณคมสันต์โรงพยาบาลบ้านสร้าง

04 กันยายน 2551

0

ขนาดยาmorphine inj ในMI

ถาม อยากทราบมีอาการ chest pain แพทย์สั่ง morphine sulfate ขนาด 3 mg IV อยากทราบว่าจะให้ยาซ้ำได้เมื่อไร
คำตอบ ขนาดยา morphine เมื่อให้แบบ IV สามารุให้ยาได้ในขนาด 2.5-5 mg ทุก 3-4 ชั่วโมง และสามารถให้ยาซ้ำได้ทุก 5 นาที หากจำเป็น แต่อย่างไรก็ตามควรมีการ monitor respiratory and mental status และ bood pressure โดยการให้ยาจะต้อง dilute ด้วย SWFI หรือ NSS 4-5 ml และใช้เวลาในการให้ยา 3-5 นาที

เอกสารอ้างอิง Drug Information Handbook International ,13 edition , 2005 -2006 , p.1085-1086 2.คู่มือการบริหารยาฉีดเพื่ลดความเสี่ยง โรงพยาบาลสงขลา
ที่มา ศูนย์ข้อมูลยา

0

การใช้ยา morphine inj

morphine sulphate 10 mg/cc dilute กับ normal saline จะมีความคงตัวนานเท่าไร
[19 พฤศจิกายน 2545 : 14:49:07]
กลับไปกระดานถาม:ตอบ ตอบคำถามนี้
morphine sulphate 10 mg/cc dilute กับ normal saline จะมีความคงตัวนานเท่าไรโดยหลังจากการdilute จะบรรจุในsyringe แล้วเก็บไว้ที่ ward ซึ่งอยากถามว่าควรจะเก็บไว้ที่อุณหภูมิเท่าไร และเก็บได้นานเท่าไรขอบคุณมากค๊ะ
ข้อมูลผู้ป่วย :
เพศ หญิง อายุ - น้ำหนัก - kg สูง - cm

ขอรับข้อมูลโดย : Askrx.net
จาก ภญ.มัลลิกา ตันฉ้อง asryhero@yahoo.com
เภสัชกร โรงพยาบาล
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลละงู สตูล
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การกำหนดแนวทางการใช้ยาใน รพ.
IP [ xxx.156.11.230]

[22 พ.ย. 45 : 10:28:01] ภญ.ดร.จุราพร พงศ์เวชรักษ์ ภญ.มณฑาทิพย์ pjurapor@ratee.psu.ac.th IP [ xxx.168.28.180] : 1
Morphine Stability
: การเก็บ Morphine inj ทั้งชนิดที่เจือจางและไม่เจือจาง แนะนำให้เก็บในภาชนะปิดสนิท,
ไม่ให้โดนแสง ,เก็บที่อุณหภูมิห้อง และไม่เก็บในช่องแช่แข็ง
: การผสมหรือเจือจางให้ใช้ D5W หรือ NSS จะได้สารละลายใสหรือสี เหลืองอ่อน
ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเข้มแสดงว่ายาเสื่อมสภาพไม่ควรนำมาใช้
:จากการศึกษาความคงตัวของ Morphine sulphate inj ที่ผสมกับ NSS ในความเข้มข้น 1,5mg/ml
ที่บรรจุใน30 ml(Becton-Dickinson)syringes capped with Monoject(Sherwood)โดยเก็บที่
อุณหภูมิ 4,23,-20 C Fโดยเก็บในที่มืดและในที่มีแสงเป็นเวลา 12 อาทิตย์ พบว่ายาที่
เก็บในที่มืดทั้ง 3 อุณหภูมิยังมีความคงตัว
: สรุปยา Morphine sulphate inj ที่เจือจางแล้ว ถ้าเก็บในที่มืดน่าจะมีความคงตัวสูง(โดยควร
เก็บที่อุณหภูมิห้อง) ดังนั้นในการพิจารณาการเสื่อมสภาพของยาอาจดูจากลักษณะทาง
กายภาพของยาร่วมด้วย โดยสารละลายจะต้องไม่มีตะกอนและไม่เปลี่ยนสี

เอกสารอ้างอิง
AHFS Drug Information 2001
Handbook on Injectable Drugs 11 th edition

ที่มา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา